Har du inte en inloggning till My Langley? Skapa ett konto
Glömt lösenord? skicka mig mitt lösenord

Har du inte en inloggning till My Langley? Skapa ett konto

0771 - 12 12 12

Resegaranti

Langley är en stabil researrangör som har sålt paketresor sedan 1984. När du bokar hos oss omfattas du av de garantier vi ställer till Kammarkollegiet, och du är skyddad genom resegarantilagen. Det innebär att om resan inte kan genomföras som planerat, på grund av att arrangören går i konkurs, så får du dina pengar tillbaka. Alla våra paketresor omfattas av resegarantilagen, oavsett om du reser med charter eller reguljärflyg.

Till Kammarkollegiets hemsida om resegarantin

Viktigt att veta om resegarantier

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

- Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvartering, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priseer som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till en privatperson eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.