2 Vuxen

Vandringsresa Guadeloupe 

Upptäck äventyret Guadeloupe!

Detta är en resa utöver det vanliga där du får chansen att kombinera svårslagna naturupplevelser med spännande kulturella möten, allt medan du upptäcker denna unika karibiska ö på nära håll till fots. 

Under två veckor tar vi oss ut på 8 olika vandringsturer med varierande längd och svårighetsgrad i alla tänkbara olika miljöer. Varje dagstur har sin unika prägel och är under ledning av våra erfarna guider. Däremellan har vi självklart också ett antal vilodagar. 

Detta är en resa genom historien, naturen och kulturen. Vi vandrar genom myllrande regnskog med otroliga vattenfall, mangroveträsk och höga klippkuster, odlingslandskap och kritvita stränder och till och med en aktiv vulkan. Vi besöker romdestillierier och plantager och du kommer lära dig om öns historia och dess unika natur, allt i ett underbart karibiskt klimat. 

Detta är något för dig som längtar efter en semester med det där lilla extra och har intresse för mat, kultur och nya upplevelser.  

Se under veckoprogram för mer information om de olika turerna. 

INNEHÅLL
• 8 dagars vandring (av 13 dagar)
• Fantastiska vyer och natur
• 2/5 - 4/5 i svårighetsgrad
• 5-15km om dagen
• Boende på Langley Resort Fort Royal
• Lunchpaket (8 dagar) ingår

AVRESEDATUM 2023
• Inga planerade resor

Veckoprogram

Dag 1. Torsdag - Ankomst
Dag 2. Fredag - Littoral de Deshaies
Dag 3. Lördag - Trace des Contrabandiers
Dag 4. Söndag - Vilodag
Dag 5. Måndag - Vers le Porte de l´Enfer
Dag 6. Tisdag - Gorge Moustique
Dag 7. Onsdag - Vilodag
Dag 8. Torsdag - Pointe des Chateaux
Dag 9. Fredag - Randonnée La Soufriere
Dag 10. Lördag - Vilodag
Dag 11. Söndag - Marches des Esclaves
Dag 12. Måndag - Les Chutes de Carbet
Dag 13. Tisdag - Vilodag
Dag 14. Onsdag - Hemresa

 

Läs mer om Vandringsturerna nedan.

dag 2 - Littoral de Deshaies – Hotellets vackra omgivningar

Langley Resort Fort Royal ligger beläget högst upp i det nordvästra hörnet av Guadeloupe.
Historiskt sett har detta hörn av ön varit strategiskt viktigt och sålunda alltid präglats av
oroligheter, alltifrån de ökända piraternas härjningar på 1600-talet till de efterföljande seklernas
territorialkonflikter mellan England och Frankrike. På platsen för hotellbyggnaden låg tidigare
också mycket riktigt en befästning vid namn Fort Saint Pierre.
Numera tycks oroligheterna vara på mycket långt avstånd från denna fagra kustremsa där
böljande gröna kullar omväxlande avlöser kilometerlånga sandstränder. Vi ska under
morgontimmarna vandra söderut från hotellområdet via stranden La Perle, välkänd häckningsplats
för havssköldpaddor, genom dungar av gles kustvegetation mot den magnifika Grand Anse
bukten. Innan vi når målet för dagen så återstår det att forcera Gros Morne, en två hundra meter
hög bergsknalle där 1700-talskanonerna fortfarande vakar över inloppet till den lilla fiskebyn
Deshaies. Vi avslutar dagen med färsk grillad fisk på en strandrestaurang mitt i byn och på sant
lokalt manér, så dröjer vi oss kvar ett bra tag på verandan för att gå igenom veckans planering.

Vandringstid: ca 3 timmar
Höjdmeter: 202 m
Svårighetsgrad: 2/5
Vandringslängd: 7 km
 

dag 3 - Trace des Contrabandiers – Den dolda vägen över bergskammen

En av de tidigast etablerade skogsstigarna över Basse Terres svårtillgängliga bergsmassiv kallas
för Trace des Contrabandiers – Smugglarleden. Stigen trafikerades av rom och tobakssmugglare
under 17- och 1800 talets orostider, och utgjorde länge den enda möjligheten till att ta sig från
öst till väst vid sidan av kuststräckornas välbevakade allfartsvägar.
Vår vandring går från västra sidan av ön Basse Terre och tar sin början i Pointe Noir, en gång de
Franska Antillernas centrum för tillverkning av möbler i exotiska träslag. I dalgången på väg mot
vår utgångspunkt för vandringen passerar vi såväl kaffeproducenter som kakao- och
vaniljodlingar. Väl upp mot höjderna gör vi vår första bekantskap med den myllrande
regnskogsmiljön, där stigen vindlar sig fram mellan jätteormbunkar och gigantiska mahognyträd.
När vi närmar oss sluttningarna på östsidan så byter landskapet karaktär och vi möts av
vidsträckta sockerrörsfält. Vi befinner oss nu i centrum av de traditionstyngda rom-regionerna på
Guadeloupe. Efter en lunch i det gröna, så avslutar vi med ett besök på ett destilleri där vi låter
oss guidas bland ålderdomliga pressningsanläggningar och ångdrivna destillationsapparater.

Vandringstid: ca 4,5 timmar
Höjdmeter: 390 m
Svårighetsgrad: 3/5
Vandringslängd: 6 km

Dag 5 - Vers le Porte de l´Enfer - På den klippiga kustens branter

Hela Grande Terre, Guadeloupes östra ö-halva, utgörs av en gigantisk sandstensplatta som
ursprungligen bildats genom korallpåväxt av en vulkanisk undervattensformation. Idag är det inre
av den bördiga ön starkt jordbrukspräglad, med en ålderdomlig och vidskeplig agrar kultur där
tuppfäktningar utgör den största tilldragelsen. Kustmiljöerna i sin tur varierar starkt – alltifrån
kritvita korallsandsstränder till sumpiga träskmarker. Dagens vandring löper kring öns nordöstra
spets, där lodräta klippor störtar hundratals meter rakt ned i det rasande och vilda havet.
Växtligheten i detta dramatiska landskap är karg och präglad av hårda vindar och saltmättad luft.
Vandringsleden tar dig längs vackra kalkstensbranter som bjuder på många hänförande utsiktspunkter
och spännande geologiska kuriositeter som till exempel ”Le Souffleur”, ett fenomen som
uppstår genom att Atlantens enorma krafter trycker in havsvågorna i en undervattensgrotta som
sedan via sänkhål pressar upp vattnet i geijserliknande kaskader. Strax innan vi når vandringens
slutpunkt ”Le Porte de l´Enfer” – Helvetets port, så passerar vi ”Trou Man Koko” den enorma
grottan där Madame Coco slöt pakt med Djävulen själv, om rikedom i utbyte mot kropp och själ…

 

Vandringstid: ca 5 timmar
Höjdmeter: 165 m
Svårighetsgrad: 3/5
Vandringslängd: 12 km

dag 6 - Gorge Moustique – Flodvandring genom regnskogens raviner

I Guadeloupes nationalpark, som ingår i UNESCOs nätverk av miljöer klassade som särskilt
betydelsefulla biosfärer av globalt skyddsintresse, så är den biologiska mångfalden slående. Här
återfinns inte mindre än 300 olika sorters träd och 2,700 arter av blommande växter, varav ett
drygt hundratal olika orkidéer. Regnskogens överflöd och rikedom härör ur ett klimat präglat av
tropisk hetta i kombination med rikliga nederbördsmängder, och ett första möte med denna
myllrande miljö är en omtumlande upplevelse för alla sinnen.
Under vandringen så kommer vi att bana vår väg över slingrande rötter och leriga branter, ned till
en flodfåra omgiven av en extraordinär och vild grönska. Om du lyfter blicken mot trädkronorna,
somliga högre än 40 meter, så möts du av en myllrande vegetation där oräkneliga plantor och
epifyter klänger sig fast vid trädens grenar och där mängder av lianer segar sig mot himmelen i
regnskogens hårda och eviga kamp om dagsljuset. Slutligen så når vi Gorge Moustique, en djup
ravin, omgiven av kolsvarta och fuktiga basaltväggar övervuxna av mossor och klängväxter.
Ömsom vadande, ömsom simmande i det kristallklara vattnet tar vi oss vidare uppströms.

Vandringstid: ca 5 timmar
Höjdmeter: ca 273 m
Svårighetsgrad: 4/5
Vandringslängd: 7 km

DAG 8 - Pointe des Chateaux - Längs med korallsandsstränderna

Få scenerier sätter väl fantasin i rörelse såsom turkosblå tropiska laguner omgivna av solstekta
och kritvita korallsandsstränder med vajande kokospalmer. På Guadeloupe återfinner man dessa
miljöer längs med Grande Terres sydkust, och för varje person som besöker ön, så är en visit vid
någon av dessa magnifika stränder helt enkelt ett måste. Vi ämnar inte heller nu göra undantag
från denna regel, och efter att under eftermiddagstimmarna ha vandrat längs med Plage Bois
Jolan, en flera kilometer lång naturstrand på Guadeloupe, så kommer vi att avsluta med ett
kvällsdopp i den tropiska solnedgången.
Morgonens vandring är däremot lokaliserad till Grand Terres norra kust, och tar sin början vid
det lilla kapellet Chapelle de la Baie Olive, som bland annat utgör slutmål för öns katolska påskprocessioner,
Via Dolorosa. En karg och historietyngd natur möter oss på vår vandring mot
Guadeloupes allra östligaste udde, Pointe des Chateaux. Detta är ett av de tidigast bebodda
områdena på ön, och i sedimentklippornas grottor och håligheter har ett flertal arkeologiska
utgrävningar gjorts av tusenåriga bosättningsplatser för Guadeloupes första indianbefolkningar

Vandringstid: ca 2+3 timmar
Höjdmeter: 125 m
Svårighetsgrad: 2/5
Vandringslängd: 11+6km

Dag 9 - Randonnée La Soufriere - Mot den aktiva vulkanens krater

Geologiskt sett så är hela den antilliska ökedjan av vulkaniskt ursprung, och Guadeloupes landmassa
är i högsta grad seismiskt aktiv. Öns högsta punkt utgörs av bergstoppen La Soufriere, eller
“Den Gamla Damen” som denna imponerande vulkan kallas i folkmun. La Soufriere är en av
Karibiens mest aktiva vulkaner, och dagens vandring kommer att ta dig hela vägen upp till dess
mullrande krater. Trots denna intensiva aktivitet så finns det ingen anledning till oro, La Soufriere
hör också till världens mest välövervakade vulkaner, och Guadeloupes seismologiska
observatorium, forskningsinstitutet OVSG, ligger beläget på dess sydvästra sluttning.
På vår vandring mot toppen, så är sceneri och växtlighet i ständig förändring beroende på vilken
altitud vi befinner oss på, och vår välutbildade lokala guide kommer ingående att förklara de
olika biotopernas särart. På vägen passerar vi också ett antal hisnande utkikspunkter som vid
klart väder bjuder på en magnifik utsikt över våra karibiska grannöar. När vi väl når toppens karga
månlandskap, så möts vi av svavelosande rök och underjordens fräsande dån. Vid dagens slut, så
får vi sedan möjlighet till ett bad i de varma termalkällorna vid vulkanens fot.

Vandringstid: ca 5 timmar
Höjdmeter 514 m
Svårighetsgrad: 4/5
Vandringslängd: 7 km

dag 11 - Marches des Esclaves – Via mangroven in i kulturlandskapet

Historien om det koloniserade Karibien har i alla tider handlat om plantageekonomi och
sjöfartens lönsamma handel med eftertraktade kolonialvaror som kryddor, kaffe, kakao och inte
minst socker. Numera har många karibiska öar helt övergivit den tidigare produktionen av socker,
medan på Guadeloupe så utgör fortfarande sockerrörsodlingen navet i varje lokalinnevånarnes
identitet. Vi ska stifta närmare bekantskap med detta kulturlandskap under dagens vandring som
inleds med att en lokal fiskebåt för oss till ett nedlagt sockerbruks gamla utskeppningshamn. Via
en eroderad tågbanvall som skär genom mangroveträsket vandrar vi sedan vidare genom
sockerrörsfält kantade av sekelgamla lämningar från ett svunnet brukssamhälle.
En mindre angenäm sida av koloniseringen möter oss vid vår vandrings slutpunkt. En hörnsten i
den arbetsintensiva sockerrörsodlingen utgjordes som bekant av nyttjande av slavarbetskraft,
och med tunga steg bestiger vi “Le Marche des Esclaves” den förfallna trappan som leder till
marknadsplatsen där slavarna tidigare såldes. Strax vid sidan ruvar det gamla slavfängelset, vars
kusliga ruiner idag helt har tagits i besittning av det jättelika gommierträdets slingrande rötter.

Vandringstid: ca 3 timmar
Höjdmeter: 46 m
Svårighetsgrad: 2/5
Vandringslängd: 7 km

Dag 12 - Les Chutes de Carbet – Till bergsmassivets högsta vattenfall

Arawakfolket, de indianstammar som ursprungligen bebodde Guadeloupe, kallade denna gröna
ö för Karukera, “De vackra vattnens ö”, och Guadeloupe är verkligen vitt omtalad för sin
regnskogsmiljö med floder, färskvattensdammar och vattenfall, det ena vackrare än det andra.
Öns högsta vattenfall, Le Chutes de Carbet, kan ses på flera mils avstånd, och de beskrevs redan
av Christopher Columbus som ombord på sitt fartyg till havs såg dem i sin kikare då han efter den
långa atlantöverfarten år 1493 var på jakt efter färskvatten för att fylla på sina reserver.
Carbetfallen består av tre på varandra följande vattenfall och vår vandring har det första och
tillika högsta vattenfallet som slutmål. Fallen är belägna på vulkanmassivets östra sida, där
årsnederbörden uppgår till mellan 9 och 11 tusen millimeter, och luftfuktigheten konstant överstiger
90 procent. Vi vandrar på över tusen meters altitud, ovan öns molngräns, och skogen här
kallas också ”la forêt de nuages”, molnens skog. Här präglas den rika vegetationen främst av den
höga luftfuktigheten och av de något svalare temperaturerna. När vi efter klättring och vandring i
denna säregna miljö når fallets fot, så ser vi vattenmassorna störta ned i 115 meters fritt fall.

Vandringstid: ca 4 timmar
Höjdmeter: 495 m
Svårighetsgrad: 4/5
Vandringslängd: 5 km

Observera:
Ovanstående program är det vi i utgångspunkten försöker genomföra under vandringsveckorna på Guadeloupe. Veckoprogrammet kan variera från vecka till vecka beroende på gruppens sammansättning och fysiska förmåga. Utöver detta är väder- och vindförhållanden utslagsgivande faktorer på det slutliga valet av de vandringarna vi genomför.

Bo i bungalow eller hotellrum

Anläggningen består av en bungalowby och ett hotell med restaurang och poolområde. Här finns 133 hotellrum och 82 bungalows. Våra bungalows passar utmärkt för par – ni bor praktiskt taget på stranden. För familjer rekommenderar vi hotellrum. Eftersom hotellet ligger på en udde så har de flesta rum havsutsikt.

Både hotellrum och bungalows har inför vintern 2021/2022 genomgått en uppfräschning med bland annat nya möbler och textilier.

I alla rum

tick-blueLuftkonditionering

tick-blueTV & telefon

tick-blueKylskåp

tick-blueSäkerhetsbox

tick-blueHårtork

Dubbelrum

Dubbelrummen ligger i hotellbyggnaden. Det finns dubbelrum med plats för 2, 3 eller 4 personer. Rummen kan variera i boarea mellan 20-51 m2. Alla rum har dubbelsängar på 180*200cm samt badrum med dusch och WC. I vissa rum ligger WC separat. Samtliga badrum har även hårtork.

Bungalow

Bungalowerna ligger i en sluttning vid ena änden av stranden. Det finns fyra olika typer av bungalows: de som ligger precis vid stranden, de med havsutsikt, de med begränsad havsutsikt och de som har utsikt över trädgården. Bungalowerna är cirka 20m² utrustade med dubbelsäng, badrum med dusch, WC, AC, TV, telefon, säkerhetsbox, ett litet kylskåp samt hårtork. Det finns ingen möjlighet till extra säng, därför rekommenderar vi hotellbyggnaden för barnfamiljer.

Svit

Hotellet har 7 sviter. Sviterna varierar i både storlek och inredning. Den minsta sviten är 47m2 och den största är 73m2. Den minsta svitens storlek kompenseras med en härlig balkong och havsutsikt. Väljer du en av sviterna som har fransk balkong får du havsutsikt mot den östra sidan av hotellet.

 

Mat

Le Royal

Arkitekturen på hotellets restaurang "Le Royal" är i klassikt lokalt trä med fantastisk utsikt över det kristallklara vattnet. Restaurangen serverar en modern mix av kreolsk mat och internationella rätter, självklart gjort på de bästa råvarorna. Vi kommer erbjuda en balanserad veckomeny med halvpension, samt en uppdaterad à la carte med gamla klassiker och några nykomlingar. Nytt för i år är att vi erbjuder helpension som även inkluderar lunch.

Öppettider
Frukostbuffé 07.00-10.00
Lunch (à la carte eller buffé) 12.00-14.30
Middagsbuffé 19.00-22.00

Kawann Beach Bar

Kawann Beach Bar, med en avslappnad atmosfär erbjuder denna bar en cocktailmeny med våra bästsäljande signaturdrinkar, pizzor, sallader och andra tilltugg från 10.00 till midnatt. I baren finns tillgång till WiFi.

Öppettider

Beachbaren är öppen. 

 

Svårighetsgrader vandringsresor

Svårighetsgraden på vandringsprodukterna är indelade i fem nivåer. Den lägsta och lättaste nivån är 1, den svåraste och mest fysisk krävande är 5. 

Skillnaden mellan de olika nivåerna är fördelat på ett antal olika parametrar där distans, terräng, höjdskillnader, lutning och underlag påverkar graderingen som slutligen bedömts för respektive vandring.  Graderingen på vandringsprodukterna är Langleys egen. Kom i håg att alla graderingar på respektive sträcka är satta efter det svåraste momentet eller partiet.

 

1/5

Vandringen går i terräng som är jämn, utan större höjdskillnader och underlaget är fast och lätt att färdas på. Den ställer inte så höga krav på kondition och vandringen går på låg höjd. Distansen vi går är relativt kort och vandringen i sin helhet kan jämföras med en skogspromenad längs grusväg/stig.

 

2/5

Vandringen går på varierat underlag där grus, lösa stenar och ojämnt underlag är en del av vandringen. Distansen varierar som oftast mellan 10 - 15 km. Vandringen kan innehålla vissa höjdskillnader. Den ställer inte stora krav på kondition, dock är det en fördel om du har en viss uthållighet.

 

3/5

Vandringen går till den största delen på varierat underlag som sällan är helt jämnt. Grus, lösa stenar och höga kliv förekommer ofta. Höjdskillnaderna ökar och det är en del uppför och nedför under vandringen. Du bör ha en grundkondition för att njuta av vandringen i fulla drag och god uthållighet kommer väl till användning. Distansen vi lägger bakom oss är som oftast mellan 10 och 15 kilometer beroende på området vi vandrar i.

 

4/5

Vandringen går till större delen på mycket ojämnt underlag. Terrängen är ofta alpin och det är relativt konditionskrävande. Höjdskillnaderna under vandringen är relativt stora. Distansen vi lägger bakom oss varierar som oftast mellan 15 till 25 km beroende på området vi vandrar i. Vandringen kan innehålla svårare moment och höga kliv på fast berg. Terrängen kan tidvis också vara relativt brant.

 

5/5

Vandringen är mycket fysisk krävande. Du bör ha mycket god kondition och styrka. Det är en fördel att du också har god balans och vana av att färdas i alpin och högalpin terräng. Terrängen kan under stora delar av vandringen vara mycket brant och tidvis kan det förekomma partier där vi kliver på berget med armar och fötter. Underlagen är oftast mycket ojämna och distansen vi går är ofta mycket lång. Vissa partier kan vara tekniskt svåra och du bör inte vara höjdrädd för att njuta av vandringen. Nivån kan tidvis vara steget innan det blir klättring och dags att ta fram säkerhetsrepet.

PACKLISTA

För att kunna njuta av vandringen till fullo kräver det att du har rätt utrustning. Att vandra med skavsår eller att gå och vara blöt är ingen kul historia, så se till att vara förberedd.
Här är våra tips på vad du bör ha med dig i din packning.

OBLIGATORISK UTRUSTNING:

    Vandringskängor (vi rekommenderar en hög modell som ger ankelstöd under vandringarna.)
    Ryggsäck som är ergonomisk och anpassad för fysisk aktivitet (25-35 liter).
    Jacka som är vindtät och vattenavstötande.

ÖVRIGT/CHECKLISTA:

    Solglasögon
    Solkräm
    Solhatt eller keps
    Bekväma byxor och shorts som ägnar sig för vandring
    Badkläder
    Vandringsstavar
    Vattenflaska
    Skavsårsplåster
    Kamera

HYRA UTRUSTNING?

Vill du hyra utrustning så får du 10% rabatt på RENT A PLAGG när du reser med oss.
Rabattkoden kan du se när du loggar in på My Langley efter att du har bokat din resa. 
Läs mer om hur det fungerar och deras utbud här: rentaplagg.se

Andra resmål